instandhouding en restauratie
van ons materieel, dankzij uw bijdrage

Word donateur

Steun ons eenmalig of structureel

Het Rotterdams Openbaar Vervoer Museum (Stichting RoMeO) heeft tot doel om de historische voertuigen van de RET en haar voorgangers te bewaren als rijdend museum. Daartoe zetten meer dan 160 vrijwilligers zich dagelijks in, met als resultaat dat de trams en bussen het gehele jaar door op straat te zien zijn. Als Citytour Lijn 10, voor verhuurde ritten voor gezelschappen en als Snerttram, VIP-tram, TapasTram, Bijnamentour en nog veel meer.

Met de opbrengst van deze activiteiten betaalt RoMeO de dagelijkse kosten van het onderhoud, de huisvesting en de organisatie. Van de gemeente Rotterdam ontvangt RoMeO een kleine subsidie, maar het merendeel van de kosten wordt gedragen door de opbrengsten van onze activiteiten.

Voor restauratie van een aantal voertuigen zoals de gelede Schindler (242) is meer geld nodig. Het bestuur werft hiertoe sponsors en fondsen, maar doet ook een beroep op de geïnteresseerden in de geschiedenis van het Rotterdamse openbaar vervoer.

U kunt als donateur een bijdrage leveren aan de instandhouding en restauratie van ons materieel.
Daarvoor ontvangt u in ieder geval ons RoMeO magazine en de maandelijkse nieuwsbrief. En tijdens de publieksdagen in de museumremise kunt u op vertoon van uw donateurskaart gratis naar binnen.

In de donateursregeling kunt u er alles over lezen. En als u zich wilt aanmelden als donateur kan dat hier.

Wilt u ons steunen met een eenmalige bijdrage maak dan een bedrag over op bankrekening nummer NL 93 INGB 0007 8591 29 ten name van de stichting RoMeO te Rotterdam onder vermelding van uw naam en adres.

De Stichting RoMeO is sinds 1 januari 2012 een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), geregistreerd met RSIN 808121583. Op basis daarvan zijn schenkingen aan de stichting RoMeO onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie op: www.belastingdienst.nl.

©Rotterdams Openbaar Vervoer Museum ©All rights reserved

Website developed by SIER Activiteiten