beheer en exploitatie
Van het historische materieel

Over ons

Stichting RoMeO

In 1993 gaf het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf RET opdracht tot het maken van een beleidsplan voor beheer en exploitatie van het historische materieel en daaraan verwante objecten. De RET deed in die tijd zaken met stichtingen en organisaties, die een nauwe relatie met het bedrijf hadden. De Tramweg Stichting (TS) exploiteerde historische tramritten vanuit de voormalige remise Delfshaven. De Stichting Veteraan Autobussen (SVA) verhuurde autobussen vanuit de garage Sluisjesdijk. In metrostation Oostplein stelde het Openbaar Vervoer Museum (OVM) de collectie schaalmodellen, uniformen, kaartjes en andere attributen ten toon. Maar ook de RET zelf had museumtrams in beheer waarmee door de stad werd gereden. Voor de RET was dit een onoverzichtelijke situatie. De directie wilde een vast aanspreekpunt voor museale zaken. Ook moest de historische collectie bij één organisatie worden ondergebracht. In 1997 is de Stichting RoMeO opgericht. Volledige naam: Rotterdams openbaar vervoer museum en exploitatie van oldtimers. Stichting RoMeO is nog altijd de beheerder en exploitant van het historisch erfgoed van het Rotterdamse openbaar vervoer. Voor publieksactiviteiten opereert de Stichting RoMeO sinds januari 2023 onder de naam Rotterdams Openbaar Vervoer Museum.

Na deze start is RoMeO uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 150 enthousiaste vrijwilligers. De historische trams zijn inmiddels een bekend stadsbeeld. Elke zomer vervoert Citytour Lijn 10 toeristen uit diverse windstreken. De snerttram zorgt in de wintermaanden voor een gezellige rit met een kop erwtensoep. Bruidsparen huren een historische tram (of in de naaste toekomst: bus). Bedrijven nodigen relaties uit voor een informatieve rondrit in Rotterdam.

Behoud erfgoed
RoMeO is een heel bijzondere vrijwilligersorganisatie. Met Citytour Lijn 10 en de losse verhuur van trams komt er geld binnen om in eigen beheer of met medewerking van de werkplaats van de RET, restauraties te kunnen uitvoeren. Daarmee scheppen vrijwilligers echte werkgelegenheid. Bovendien zorgen die vrijwilligers ook voor een zeer stipte uitvoering van de dienstregeling van Citytour Lijn 10, waar menig vervoersbedrijf jaloers op kan zijn. De grote mate van professionaliteit is opvallend. Er worden zelfs werkzaamheden voor de RET uitgevoerd zoals sleepritten en sneeuwruimen.

Bestuur
Zoals in elke stichting is het bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen. Elk bestuurslid is belast met een onderdeel van de organisatie. Het bestuur komt elke maand in vergadering bijeen. Sinds de RET de remise Hillegersberg heeft verlaten is die locatie volledig in gebruik door RoMeO. Het is de plek waar de vrijwilligers werken aan tram en metro. Voor de bussen is dat de Sluisjesdijk, waar de RET een deel van de busgarage voor dat doel ter beschikking heeft gesteld.

Vrijwilligers
Elke medewerker bij RoMeO werkt volgens een medewerkerovereenkomst op vrijwillige basis en kan in overleg met zijn coördinator zijn eigen inzet bepalen. Voor de medewerkers van de afdeling exploitatie (bestuurder, chauffeur, conducteur) zijn er meer stringente afspraken omdat daar meestal met een dienstregeling of op basis van huurafspraken gewerkt wordt. Werken bij RoMeO is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Men tekent een overeenkomst, waarin afspraken over werkomstandigheden, rechten en plichten zijn vastgelegd die samen met de huisregels en basis moeten vormen voor een goede samenwerking.

Actief meewerken?
Wilt u vrijwilliger worden bij RoMeO? In een gezellige sfeer kunt u zich op vele manieren verdienstelijk maken. Binnen de verschillende afdelingen ligt er voldoende werk om actief bezig te zijn. Onder het motto: vele handen maken licht werk, is er altijd plaats voor mensen die als lasser, houtbewerker, schilder, elektricien, voorlichter, conducteur, trambestuurder, buschauffeur, automonteur, poetser, tekstschrijver, bankwerker, lobbyist, plannenmaker of administratieve kracht hun steentje willen bijdragen. Voor dat doel kent RoMeO de afdelingen Techniek (met onderhoud en restauratie), Exploitatie, Communicatie, Historie, Marketing en ondersteunende activiteiten. Wilt u actief meewerken, laat dan hier uw gegevens achter.

Vrienden van RoMeO
Heeft u geen tijd voor een actieve bijdrage maar wilt u ons wel financieel steunen? Wordt dan als “Vriend van Lijn 10” donateur en maak een bedrag van minimaal € 25 over op bankrekening NL93 INGB 0007 8591 29 van de Stichting RoMeO te Rotterdam met vermelding van naam en volledig adres. Stichting RoMeO is sinds 01-01-2012 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, geregistreerd als RSIN 808121583) . Wordt u donateur, dan ontvangt u ook ons magazine. Tevens ontvangt u een donateurspas, waarmee u gratis toegang heeft tot ons museum tijdens de open dagen. Meld u hier aan als donateur.

©Rotterdams Openbaar Vervoer Museum ©All rights reserved

Website ontwerp en realisatie: SIER Activiteiten