Bekijk diverse bestanden
zoals jaarverslagen en balansoverzichten

Informatie over RoMeO

Onze stichting

Stichting RoMeO is opgericht in 1997. De statuten geven het volgende doel weer:

"De stichting heeft tot doel het levend houden van de geschiedenis van het openbaar vervoer in en rond Rotterdam en de gemeenten waarin de gemeente Rotterdam het openbaar vervoer verzorgd heeft en het bevorderen van de kennis daaromtrent. Dit doel zal in het bijzonder geconcretiseerd worden door het, in het verband van een museum, bijeen brengen van al datgene wat dienstbaar is aan het gestelde doel."

Concreet laat het Rotterdams Openbaar Vervoer Museum de verzamelde voertuigen zowel als rijdend museum, zoals Lijn 10, zien aan het publiek en als statische objecten in het museumdeel van de remise Hillegersberg.

Jaarlijks stelt het bestuur een werkplan op en een begroting. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een verslag gemaakt.

Een bijzonderheid is dat Stichting Romeo volledig rust op een vrijwilligersorganisatie met een actief bestuur en vrijwilligers die volledig belangeloos hun activiteiten uitvoeren.

De stichting heeft, als culturele instelling, een toelating als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als toelatingsnummer RSIN.

©Rotterdams Openbaar Vervoer Museum ©All rights reserved

Website ontwerp en realisatie: SIER Activiteiten