Vele handen
maken licht werk

Vrijwilliger gezocht

In een gezellige sfeer kunt u zich op vele manieren verdienstelijk maken

In 1993 gaf het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf RET opdracht tot het maken van een beleidsplan voor beheer en exploitatie van het historische materieel en daaraan verwante objecten. De directie wilde een vast aanspreekpunt voor museale zaken. Ook moest de historische collectie bij één organisatie worden ondergebracht. Daarom is in 1997 de stichting RoMeO (Rotterdams Openbaar Vervoer Museum en Exploitatie van Oldtimers) opgericht.

RoMeO is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 150 enthousiaste vrijwilligers. De historische trams zijn een bekend stadsbeeld. Elke zomer vervoeren historische trams van Citytour Lijn 10 en historische bussen toeristen uit diverse windstreken voor een rondrit door de stad. De Snerttram zorgt in de wintermaanden voor een gezellige rit met een kop erwtensoep en de IJsjestram in de zomer voor een verfrissende rit. U kunt een historische tram of bus huren voor een bruiloft of een andere gelegenheid, waarbij u een rit van anderhalf uur door de stad kunt maken. Bedrijven nodigen relaties uit voor een informatieve rondrit in Rotterdam. Voor meer informatie hierover kijkt u op Verhuur.

Behoud erfgoed
RoMeO is een heel bijzondere vrijwilligersorganisatie. Met lijn 10 en de losse verhuur van trams en bussen komt er geld binnen om in eigen beheer onderhoud en restauraties aan de meer dan 60 rijtuigen en 20 bussen uit te kunnen uitvoeren. Hiervoor zetten veel vrijwilligers zich belangeloos in. Bovendien zorgen vrijwilligers voor de uitvoering van de dienstregeling van lijn 10. Soms worden werkzaamheden voor de RET uitgevoerd zoals sleepritten en sneeuwruimen.

Er is een actieve club die zich met de restauratie van trams, bussen en een metro bezig houdt. Alles bij elkaar een grote groep mensen, die met liefde hun hobby beoefenen en daarmee tegelijk een bijdrage leveren aan het aantrekkelijk maken van de stad Rotterdam. Bovendien behouden ze industrieel mobiel erfgoed, dat anders zeker verloren zou gaan.

Vacatures

Bestuur
Zoals in elke stichting is het bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen. De organisatie is onderverdeeld in taakgroepen. Elk bestuurslid is belast met een onderdeel van de organisatie. Het bestuur komt elke maand in vergadering bijeen. Sinds de RET de remise Hillegersberg heeft verlaten is die locatie volledig in gebruik door RoMeO. Het is de plek waar de vrijwilligers werken aan tram en metro. Voor de bussen is dat de garage Sluisjesdijk, waar de RET een deel van de busgarage voor dat doel ter beschikking heeft gesteld.

Vrijwilligers
Elke vrijwilliger bij RoMeO werkt op basis van een vrijwilligersovereenkomst. Men tekent een overeenkomst, waarin afspraken tussen de vrijwilliger en de stichting RoMeO zijn vastgelegd. Samen met de huisregels vormen die de basis voor een goede samenwerking. Als vrijwilliger werkzaam zijn is niet vrijblijvend. Als je aangeeft dat je op een bepaalde dag beschikbaar bent, verwachten wij dat je er dan ook bent. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de wensen van de vrijwilligers.

Er worden geen vergoedingen betaald, behalve voor reizen van vrijwilligers die buiten het gebied van de Stadsregio Rotterdam wonen. Een vrijwilliger kan in overleg met zijn coördinator zijn eigen inzet bepalen.

Op dit moment heeft RoMeO behoefte aan versterking van de catering.

Catering
Bij evenementen worden door onze cateringmedewerkers hapjes verkocht of uitgedeeld in de remise en in de trams. Dit gebeurt, afhankelijk van de vraag, op verschillende dagen en tijden. Hiervoor zoeken we nog extra handen, om mee te werken in een leuk team van vrijwilligers.

Techniek
De werkzaamheden aan trams van de Taakgroep Techniek vinden in beginsel plaats op maandag, woensdag en zaterdag. Er zijn op dit moment enkele vacatures. De beschrijvingen hiervan vindt u hier.

Onderhoud aan bussen vindt meestal plaats op zaterdag. Er wordt een zekere basiskennis vereist. Specifieke kennis van historische voertuigen kan op de werkplek worden opgedaan.

Museaal
De werkzaamheden aan museum trams. inrichten en schoonhouden en het technisch verzorgen van activiteiten zoals open dagen etc. in het museum. De werkzaamheden vinden in beginsel plaats op maandag, woensdag en zaterdag. Er zijn op dit moment enkele vacatures. 

Voor de vrijwilligers van de taakgroep exploitatie (bestuurder, chauffeur, conducteur) zijn er meer stringente afspraken omdat daar meestal met een dienstregeling of op basis van huurafspraken gewerkt wordt. Voor het railvervoer gelden de voorschriften van de Wet lokaal spoor. Maar ook hier geldt dat de vrijwilliger kan aangeven wanneer hij/zij wel of niet beschikbaar is. Voor bestuurders geldt een leeftijdsgrens van 21 jaar. Het bezit van een rijbewijs B is vereist. Voor conducteurs geldt een leeftijdgrens van 18 jaar. Bestuurders en conducteurs ontvangen van de stichting RoMeO een interne opleiding. Denk daar niet te licht over, bestuurders moeten aan dezelfde exameneisen voldoen als RETpersoneel en daarnaast moeten zij goed leren rijden met ons historische materieel. Bestuurders beginnen als conducteur.

Tijdens de ritten met de trams en bussen worden er desgewenst toelichtingen verstrekt. Dat kan gebeuren voor de dienstdoende bestuurder en/of conducteur, maar ook andere vrijwilligers kunnen daarvoor worden ingezet.

In de remise Hillegersberg bevindt zich ook het museum. In de maanden van april tot en met november is het museum op elke eerste zaterdag van de maand voor het publiek geopend. Bij bijzondere evenementen, zoals het museumweekend, kan het museum ook op andere tijden voor het publiek geopend zijn. Ook dan zijn er vrijwilligers actief als begeleider, receptionist of in de verkoop.

In de remise heeft ook de werkgroep Historie een plaats gekregen. Men archiveert foto’s, vervoerbewijzen, tijdschriften en boeken over historisch materieel. Men maakt deze informatie zoveel mogelijk digitaal toegankelijk.

Daarnaast zijn er vrijwilligers die hand- en spandiensten verlenen. Daarbij kan worden gedacht aan schoonmaakwerkzaamheden, hulp bij de catering wanneer er een evenement in de remise Hillegersberg plaatsvindt, en toezicht houden en informatie verstrekken wanneer het museum geopend is voor het publiek.

Actief meewerken?
Wilt u vrijwilliger worden bij RoMeO? In een gezellige sfeer kunt u zich op vele manieren verdienstelijk maken. Onder het motto: vele handen maken licht werk, is er altijd plaats voor gemotiveerde mensen die hun steentje willen bijdragen. Voor dat doel kent RoMeO de taakgroepen Techniek (met onderhoud en restauratie), Exploitatie (bestuurders voor het rijden met trams en bussen en conducteurs), Museum, Historie, Communicatie en ondersteunende activiteiten.

Wilt u actief meewerken, laat dan uw gegevens achter via onderstaande link. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek met de vrijwilligerscoördinator.

©Rotterdams Openbaar Vervoer Museum ©All rights reserved

Website ontwerp en realisatie: SIER Activiteiten