Giften zijn fiscaal aantrekkelijk
Door onze ANBI certificering

ANBI

Giften aan ANBI instelling

Aftrekbare giften bedrijven
Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBIs) en steunstichtingen SBBI mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

Indien gewenst/noodzakelijk kunnen wij een schriftelijke verklaring van schenking aan onze stichting afgeven.

Het geschonken bedrag opvoeren bij schenkingen in Vennootschap

Gift aan culturele ANBI
Doet u een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling? Dan mag u de aftrek van de winst verhogen met 50%. De verhoging is echter maximaal € 2.500.

Voorbeeld 1
U doet een gift van € 2.000 aan een culturele ANBI. Een verhoging van 50% is € 1.000. De verhoging blijft onder het maximum van € 2.500. Uw aftrek is dus (€ 2.000 + € 1.000 =) € 3.000.

Voorbeeld 2
U doet een gift van € 7.000 aan een culturele ANBI. Een verhoging met 50% is € 3.500. Voor de aftrek mag u uw gift echter verhogen met maximaal € 2.500. Uw aftrek is dus (€ 7.000 + € 2.500 =) € 9.500.

Contante gift niet aftrekbaar
Doet u een gift in de vorm van contant geld? Deze gift is sinds 2021 niet langer aftrekbaar.

Het RSIN nummer van de Stichting RoMeO is:
RSIN 808121583

©Rotterdams Openbaar Vervoer Museum ©All rights reserved

Website ontwerp en realisatie: SIER Activiteiten